Priser Aarhus & Samsø


Priser Aarhus                                                                                                       Pris Syns      Pris Omsyn

Person og varebil på max 3500 kg                                                                        450                  250

Trailere med totalvægt på max 3500 kg                                                              450                  250

Motorcykel og knallert                                                                                           250                  150

Påhængsvogn eller påhængsredskab til motorcykel                                         250                  150

Campingvogn                                                                                                           450                  250

For alle syn untagen Tempo 100 gælder følgende gebyr                                    30                   30

Tempo 100 undersøgelse campingvogn                                                             500

Priser Samsø                                                                                                       Pris Syns      Pris Omsyn

Person og varebil på max 3500 kg                                                                       650                  350

Trailere med totalvægt på max 3500 kg                                                             500                  250

Motorcykel og knallert                                                                                           300                  150

Påhængsvogn eller påhængsredskab til motorcykel                                         300                  150

Campingvogn                                                                                                           500                  250

For alle syn undtagen Temp 100 gælder følgende gebyr                                   30                    30

Tempo 100 undersøgelse campingvogn                                                             500

Vi modtager de fleste kreditkort.